Sari la conținut

Burse sociale – semestrul I (2020-2021)

Informații Generale

Studenții care sunt eligibili pentru solicitarea burselor sociale vor lua în considerare următoarele aspecte:

 • Formă depunere dosar: exclusiv online la adresa de e-mail indicată expres de fiecare facultate  constructii@upt.ro;
 • conținutul dosarului (vezi mai jos, la secțiuna dosar);
 • mod prezentare documente:
  • fișiere .pdf
  • format imagine .jpg/.tif/.gif/ etc.
 • studentul va transmite dosarul de pe adresa de e-mail instituțională;
 • perioada de depunere: 14 octombrie 2020 – 06 noiembrie 2020;
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: iulie 2020, august 2020, septembrie 2020;
 • venit net pe membru de familie: 1346 lei.

 

Listele cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-ul facultății (www.ct.upt.ro).

Dosar

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (formularul din atașamentul .doc – Anexa 1 pagina 2)
 • adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilităţi) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie C.I. solicitant şi membri de familie;
 • adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
 • adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 • adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile iulie 2020, august 2020, septembrie 2020, care pot fi, după caz:
  • adeverinţă de salariu
  • cupoane de pensie
  • cupoane de şomaj
  • declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menţionate;
 • declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate.
 • numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

 

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 • certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează in prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 3392/2017.
 • fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

 

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinţi sau provenit din case de copii:

 • certificate deces părinţi, hotărârea de încredinţare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.
Distribuie articolul!