Sari la conținut

Burse speciale studenților masteranzi & Burse de studii CNAIR

Burse speciale - studenți masteranzi 2020-2021

În vederea promovării și susținerii activității de cercetare științifică a studenților de la programele de studii universitare de master din cadrul UPT, se acordă, din veniturile proprii ale UPT, „bursa specială pentru studenții masteranzi”.

Cuantumul unei burse speciale este de 500 de lei lunar și poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă.                       

Numărul de burse speciale se stabilește anual de către Consiliul de Administrație, în anul universitar 2020-2021 semestrul I se acordă 50 de burse pentru anul I și II de master.                                                                                        Fiecare facultate va transmite către Rectorat lista cu studenții care au solicitat bursă, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

Pentru obținerea bursei speciale acordate studenților masteranzi:

Candidații își întocmesc punctajul conform Anexei, și vor trimite EXCLUSIV ONLINE de pe adresa de mail instituțională, dosarul cu fișa de punctaj(atașată mai jos la documente) și documentele doveditoare ale punctelor revendicate, pe adresa de mail a facultății: constructii@upt.ro 

TERMENUL LIMITĂ DE PREDARE A DOSARELOR este 01.11.2020.

Criteriile de acordate a punctelor se stabilesc după cum urmează:

 • media obținută la admitere / pe anul I – MEDIA x 5 PCT
 • membru în echipele de implementare a granturilor/proiectelor centrelor de cercetare din cadrul UPT în timpul perioadei de cercetare – 10 PCT./GRANT SAU PROIECT
 • Autor/coautor al unor lucrări științifice publicate/acceptate/comunicate în timpul perioadei de cercetare:
  • publicate/acceptate în circuitul ISI – 25 PCT./LUCRARE
  • publicate/acceptate în BDI – 10 PCT./LUCRARE  
  • publicate – 8 PCT./LUCRARE
  • comunicate – 5 PCT./LUCRARE
 • disponibilitatea de participare la studii doctorale în UPT – 5 PCT.
 • alte premii, recunoașteri ale activității profesionale în timpul perioadei de cercetare5 PCT./PREMIU SAU RECUNOAȘTERE

(Se vor lua în considerare doar acele lucrări științifice și premii la care autorul își declara afilierea la UPT).

Perioada de cercetare se definește după cum urmează:

 • Pentru studenții aflați în semestrul I din anul I master:  anul terminal al ciclului de licență;
 • Pentru studenții aflați în semestrul I din anul II master: anul I din ciclul de master parcurs.

Burse de studii - CNAIR

Pentru studenții din anii III și IV, specializarea „Căi ferate, drumuri și poduri” se aduce la cunoștință posibilitatea acordării unei burse de studii lunare având în vedere protocoalele de colaborare încheiate între C.N.A.I.R.-S.A. și Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea Tehnică”Gheorghe Asachi”Iași – Facultatea de Construcții și Instalații, și Universitatea Politehnică Timișoara (UPT).

Bursa de studiu este de 1.000 de lei pe lună.

Bursele se obțin prin concurs, iar dosarele trebuie să conțină:

 • situația școlară după fiecare sesiune de examen. (Media anuala a notelor trebuie să fie minim 7,00)
 • recomandare din partea facultății
 • adresa de la facultate cu privire la structura anului universitar

 

Dosarele se pot depune până în data de 01.11.2020: 

 • atât la registratura C.N.A.I.R.-S.A. Central – B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București,
 • cat și la registraturile Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri.                                                                                    Program: Luni – Vineri de la ora 7:30 – la ora 15:30 (AdresăStrada Coriolan Băran 18, Timișoara 300238)

 

Dosarele se pot încărca și în format electronic pe adresa de e-mail: bpprs@andnet.ro.

Solicitările vor fi analizate pană la data de 10 noiembrie a fiecărui an. Bursierii nominalizații vor încheia câte un contract cu C.N.A.I.R.-S.A., agentul economic care acordă bursa respectivă, iar solicitanții cărora li s-au respins cererile de acordare vor primi răspuns în termen de 30 d zile de la data depunerii dosarelor.

Mai multe informații folositoare înscrierii la concurs se regăsesc în Anexa 13 la Contractul Colectiv de muncă nr.301/25.09.2019(atașat în documentele de mai jos), care poate fi consultată și pe site-ul C.N.A.I.R.-S.A., secțiunea Organizare și Funcționare: www.cnadnr.ro/ro/despre-noi/organizare-si-functionare.

Documente oficiale

Distribuie articolul!