Sari la conținut

Tabere Studențești 2021

Informații generale

Au început înscrierile pentru taberele studențești, acestea vor avea loc până în data de 11 iulie 2021, așa că grăbeștete dacă vrei să îți petreci 5 nopți la mare sau la munte în locațiile care vor fi alese în urma consultării cu toate organizațiile studențești.

Conform metodologiei privind organizarea taberelor studențești în 2021, pot beneficia studenții care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

  •  Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (licență/master); 
  • Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă , în cazul studenților din anul I); 
  • Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor. 

 

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

  1. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2019-2020), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2020-2021, în pondere de maxim 85%
  2. cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților

 

În cazul categoriilor de studenți cu cazuri sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale.

Calendar

În data de 16 iulie v-or fi afișate listele inițiale cu posibilii studenți beneficiari (din acel moment studenții au 24 de ore pentru a își depune contestațiile), mai apoi pe 24 iulie v-or fi afișate listele finale.

Iar în perioada 29-30 iulie comisiile de selecție de la nivelul fiecărei facultăți se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale.(Întâlnirea se poate realiza și online)

La întâlnirea organizată studenții vor avea asupra lor atât carnetul sau legitimația de student vizate la zi cât și CI/BI în original și o copie.

Înscriere

Studenții care doresc să solicite ocuparea unui loc în taberele studențești pot depune cererea de solicitare (Anexa4) atașată mai jos și să o transmită către secretariatul facultății () până în data de 11 iulie 2021.

Cererile semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății.

Numărul de locuri alocate pentru Facultatea de Construcții sunt: 8.

Pentru mai multe detalii/informații accesați documentele atașate mai jos în întregime și stați la curent cu ultimele articole postate.

Documente oficiale

Distribuie articolul!