Sari la conținut

Plata taxelor aferente anului universitar 2021-2022

Informații generale

Plata tuturor taxelor aferente anului universitar 2021-2022, pentru studenții înscriși la ciclurile Licență și Master se va efectua exclusiv ONLINE, pe platforma: student.upt.ro

*Doar în situații excepționale plata taxelor poate fi efectuată în contul deschis la UniCredit Bank (Benefiriar: Universitatea Politehnica Timișoara, Cod FISCAL: 4269282, Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060).

 • În situația plății taxei de școlarizare în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: „TXSC, facultatea (se va menționa acronimul facultății – cum apar scrise la sfârșitul articolului), CNP, …(se va menționa numele complet al candidatului), SEM …(se va menționa semestrul pentru care se face plata), 21-22, ciclul …(se va menționa, abreviat cliclul de studii: L-licență, M-master) „.

Exemplu: TXSC, AC, 19006060000001, RUSU Adrian, SEM 1, 21-22, L

 • În situația plății în contul UniCredit a sumei aferente penalizării pentru neplata taxei de școlarizare, dovada plății va trebui să conțină următorul text: „PENTXSC, facultatea (se va menționa acronimul facultății – cum apar scrise la sfârșitul articolului), CNP, …(se va menționa numele complet al candidatului), SEM …(se va menționa semestrul pentru care se face plata), 21-22, ciclul …(se va menționa, abreviat cliclul de studii: L-licență, M-master) „.

Exemplu: PENTXSC, AC, 19006060000001, RUSU Adrian, SEM 1, 21-22, L

 • În situația în care un student i-a fost aprobată cererea de reînmatriculare cu condiția achitării unei taxe prealabile (parte din taxa de școlarizare a studentului), dovada plății acestei taxe va trebui să conțină următorul text: „PTXSC, facultatea (se va menționa acronimul facultății – cum apar scrise la sfârșitul articolului), CNP, …(se va menționa numele complet al candidatului), 21-22, ciclul …(se va menționa, abreviat cliclul de studii: L-licență, M-master) „.

Exemplu: PTXSC, AC, 19006060000001, RUSU Adrian, 21-22, L

 

Taxa prealabilă pentru reînmatriculare poate fi achitată până vineri 15.10.2021.

 

CELELATE TAXE (ex: de recunoaştere și echivalare a anilor de studiu, de susținere a examenelor în prezentarea a 3-a, recuperare lucrări laborator, de susținere a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea din septembrie, înmatriculare, reînmatriculare, reluare a studiilor, transfer, modul pedagogic etc.) vor fi plătite în următorul cont UniCredit: (beneficiar: Universitatea Politehnica Timișoara, Cod FISCAL: 4269282, Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061.

Acronime Facultăți

 • AC – Facultatea de Automatică și Calculatoare;
 • AH – Facultatea de Arhitectură și Urbanism;
 • CIIM – Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului;
 • CT – Facultatea de Construcții;
 • ETcTI – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale;
 • IEE – Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică;
 • FIH – Facultatea de Inginerie din Hunedoara;
 • FSC – Facultatea de Știinte ale Comunicării.
 • MEC – Facultatea de Mecanică;
 • MPT – Facultatea de Management în Producție și Transporturi;

Documente oficiale

Distribuie articolul!