Alegerea studenților reprezentanți 2021

Informații generale

A venit din nou perioada pentru a alege vocea studenților.

Anul acesta există 7 posturi vacante, 5  în cadrul Consiliului Facultății și 2 în cadrul Senatului Universitar.

 

Alegerile pentru ocuparea posturilor de studenți reprezentanți sunt un proces democratic, participativ, transparent și integru, acestea se desfășoară prin vot universal, secret și direct, respectându-se principiile nediscriminării și echității.

Alegerea reprezentanților studenților atât la nivelul facultăților, cât și la cel al universității, se realizează cu respectarea prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și în virtutea autonomiei universitare, în acord cu prevederile Cartei Universității Politehnica Timișoara și în concordanță cu prevederile din: „Regulamentul privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și funcțiile de reprezentare a studenților din Universitatea Politehnica Timișoara ” aprobat de Biroul Senatului Universității Politehnica Timișoara în data de 02.11.2021.

Desfășurarea procesului electiv:

  1. Modul de organizare

Datorită contextului actual continuu în care ne aflăm, alegerile se vor organiza tot în mediul online

2. Depunerea candidaturilor

Candidaturile se trimit în format electronic pe adresa de e-mail a Organizației Studențești ”Traian Lalescu” (office@ostl.ro) și vor conține:

  •  CV;
  • Scrisoare de Intenție;
  • O poză cu tine;
  • o adeverință care să ateste calitatea de student

 

3. Exercitarea dreptului de vot

Pentru a-și exercita dreptul de vot, votantul trebuie să intre pe link-ul acesta, disponibil în ziua alegerilor. Pentru ca tot procesul de vot să fie secret, acesta va completa doar numărul matricol, cu precizarea ca acesta să fie folosit doar de către comisia electorală și doar pentru Alegerile Studenților Reprezentanți

Comisia Electorală, Comisia de Permanență și Comisia de Contestații își asumă că are acces doar la NUMERELE MATRICOLE, fără anul de studii, secția sau numele/prenumele studenților!

Buletinele de vot vor fi de tip chestionar Google, unde fiecare candidat va avea trecut numele și prenumele, anul de studiu și secția, iar sub toate acestea vor fi 3 căsuțe de vot cu precizarea DA, NU și MĂ ABȚIN.

În cazul în care există neclarități sau probleme, pe tot parcursul procesului electoral, va exista un link de ZOOM unde studenții se pot adresa direct Comisiei de permanență.

4. Numărarea voturilor

Numărarea voturilor se va realiza de către comisia de alegeri, în prezența candidaților. Din comisia de alegeri fac parte 3 reprezentanți ai Organizației Studențești ”Traian Lalescu”, la fel și în cazul comisiei de contestații.


Rezultatul alegerilor va fi consemnat într-un proces verbal, semnat olograf în ziua afișării rezultatelor finale.

5. Depunerea contestațiilor

Depunerea contestațiilor se va face la adresa de e-mail a Organizației Studențești ”Traian Lalescu” (office@ostl.ro). Contestațiile se depun în conformitate cu perioada menționată în calendarul de alegeri. Toate contestațiile după sau înainte de această perioadă nu se vor lua în considerare.

6. Afișarea rezultatelor finale

Afișarea rezultatelor finale se va face în conformitate cu calendarul de desfășurare al alegerilor pe site-ul Organizației Studențești ”Traian Lalescu” (www.ostl.ro), pe pagina de Facebook a Organizației Studențești ”Traian Lalescu” și într-o postare pe grupul cu Șefi de an, Consilieri, Senatori din Facultatea de Construcții

Reprezentanții OSTL - comisiile organizatorice

Comisia electorală – Robert Gabor, Paul Hiticaș, Cătălin Govoreanu

Comisia de contestații – Daiana Roșu, Denisa Prcsina, Alin Mitrache

Calendar alegeri

Fii la curent cu pașii ce trebuie parcurși pentru a afla cine vor fii următorii studenți reprezentanți sau depuneți chiar tu canditatura și devino următorul student reprezentant! 

Documente oficiale

Distribuie articolul!