Sari la conținut

Burse sociale – Semestrul II (2021-2022)

Informații Generale

Au fost afișate informații în legătură cu acordarea burselor sociale pe semestrul II al anului universitar 2021-2022.

Pentru a fii eligibili în a solicita o bursă socială studenții vor lua în considerare următoarele aspecte:

  • Dosarele se depun online, prin încărcare pe platforma student.upt.ro
    • în format: arhivă .zip cu toate documentele sau un singur fișier .pdf cu toate imaginile

 

*Dosarele pot fi depuse și în format fizic, în funcție de situațiile individuale ale studenților, după caz.

 

  • Perioada alocată de depunere a dosarelor: ( 21 martie – 11 aprilie 2022

    • Dosarele pot fi reîncărcate oricând în perioada de depunere cu eventuale completări dacă este cazul.          Însă după validarea de către secretariat nu se mai pot aduce modificări la dosar.
  • Perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie: Decembrie 2021, Ianuarie 2022, Februarie 2022.

  • iar Venitul mediu net pe membru de familie în aceste luni nu poate depăși: 1478 lei.

 

Listele cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-ul nostru și pe site-ul facultății (www.ct.upt.ro).

Dosar

Conform „Anexa 1„, Documentele necesare pentru Dosar sunt:

1. Cerere (formular tip – se primeşte de la secretariat sau listat de solicitant online – se completează și se semnează de solicitant)

2. copie C.I. solicitant/parinți și alți membri de familie (copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor) ;

3. *adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati) aflaţi în întreţinerea părinţilor;

4. adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri, decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);

5. adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);

6. adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile decembrie,ianuarie,februarie, care pot fi, după caz:
– adeverinţă de salariu
– cupoane de pensie
– cupoane de şomaj
– declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menţionate

7. declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.

8. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:
9. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul

10. Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinti sau provenit din case de copii:
11. Certificate deces părinți (copie + original); hotărârea de încredinţare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

Documente oficiale

Distribuie articolul!