Sari la conținut

Tabere Studențești 2022

Informații generale

Au început înscrierile pentru taberele studențești, acestea vor avea loc până în data de 10 iulie 2022, așa că grăbeștete dacă vrei să îți petreci 5 nopți la mare sau la munte în locațiile care vor fi alese în urma consultării cu toate organizațiile studențești.

Conform metodologiei privind organizarea taberelor studențești în 2022, beneficiarii taberelor studențești sunt studenții care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele criterii:

  •  Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (program de studii: licență/masterat); 
  • Au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare sau au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă , în cazul studenților din anul I; 
  • Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor

 

*Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

 

Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

  1. studenții cu cazuri sociale: – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (in limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților – în cazul în care aceste locuri nu se ocupă în mod complet se vor redistribuii;
  2. studenții integraliști – studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anteriorde școlarizare 2020-2021, iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2021-2022

 

*În cazul categoriilor de studenți cu cazuri sociale, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale.

Calendar

În perioada 12-14 iulie v-or fi afișate listele inițiale cu posibilii studenți beneficiari, iar mai apoi pe 19 iulie v-or fi afișate listele finale. 

În perioada 28-29 iulie comisiile de selecție de la nivelul facultăților se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără stabiliți conform listelor finale.

La întâlnirea organizată  studenții vor avea asupra lor atât carnetul de student/ legitimația de student(vizate la zi), cât și C.I / B.I (original și o copie)

*Întalnirea cu studenții se poate realiza și în format online.                                                                                                        În cazul întâlnirii online, studenții vor transmite documentele în copie prin e-mail.

MFTES – DGPTL organizează prin CCS/CCSS Tei, taberele studențești, în perioada 09.08 – 08.09.2022.                        Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ, în funcție de numărul de studenți alocat pe universități, precum și de arondarea universităților pe CCS/ CCSS Tei, după cum urmează:

SERIA I 09.08-14.08.2022

SERIA II 14.08-19.08.2022

SERIA III 19.08-24.08.2022

SERIA IV 24.08-29.08.2022

SERIA V 29.08-03.09.2022

SERIA VI 03.09-08.09.2022

Înscriere

Studenții care doresc să solicite ocuparea unui loc în taberele studențești pot depune cererea de solicitare (Anexa4) atașată mai jos și să o transmită către secretariatul facultății () până în data de 10 iulie 2022.

Cererile trimise de studenți vor fi însoțite de documentele justificative necesare în cazul studenților cu cazuri sociale

Pentru mai multe detalii/informații puteți accesa și viziona documentele atașate mai jos în întregime.

Distribuie articolul!