Consiliul Facultății de Construcții din Timișoara

Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Construcții sunt aleși de către toți studenții facultății la fiecare 2 ani. Aceștia sunt validați în fiecare an de către consiliul format din cadre didactice.

Studenții consilieri reprezintă 25% din tot consiliul facultății, au drept de vot și pot interveni în toate subiectele discutate, pot aduce la cunoștința consiliului diverse probleme întâmpinate de studenți.

Studenți consilieri

PICAN Bogdan-Alexandru

Anul 3, Inginerie Civilă

PAUȘENIUC Darius-Iulius

Anul 3, Inginerie Civilă

ROȘU Elisabeta-Daiana

Anul 3, Inginerie Civilă

GABOR Ionuț-Robert

Anul 3, Ingineria Instalațiilor

SOFIAN Iulian-Beniamin

Anul 3, Inginerie Civilă

CĂLUGĂR Raul

Anul 2, Inginerie Geodezică

Reprezentantul organizației