Consiliul Facultății de Construcții din Timișoara

Studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Construcții sunt aleși de către toți studenții facultății la fiecare 2 ani. Aceștia sunt validați în fiecare an de către consiliul format din cadre didactice.

Studenții consilieri reprezintă 25% din tot consiliul facultății, au drept de vot și pot interveni în toate subiectele discutate, pot aduce la cunoștința consiliului diverse probleme întâmpinate de studenți.

Studenți consilieri

PICAN Bogdan-Alexandru

Anul 3, Inginerie Civilă - HIDRO

E-mail:   alexandru.pican@ostl.ro

Telefon: 0769215580

PAUȘENIUC Darius-Iulius

Anul 3, Inginerie Civilă - CFDP

E-mail:   darius.pauseniuc@ostl.ro

Telefon: 0724767263

ROȘU Elisabeta-Daiana

Anul 3, Inginerie Civilă - CCIA

E-mail:   daiana.rosu@ostl.ro

Telefon: 0722779024

BUCȘĂ Sorin


Anul 3, Inginerie Civilă - Engleză

E-mail:   sorin.bucsa@ostl.ro

Telefon: 0743422697

GABOR Ionuț-Robert

Anul 3, Ingineria Instalațiilor

E-mail:   robert.gabor@ostl.ro

Telefon: 0732724025

Senatul Universității Politehnica Timișoara

În Senatul Universităţii, organismul de conducere cel mai amplu, 25% din numărul membrilor este format din reprezentanţii studenţilor, la fel ca la facultăţi.              Aşadar, hotărârile la nivel de Universitate nu se iau fără a lua în calcul şi interesele voastre, comunicate conducerii Universităţii prin reprezentanţii voştri.

Reprezentanţii studenţilor în Senat vor fi aleşi de Consiliul Studenţesc (adică totalitatea reprezentanţilor studenţilor în Consiliile facultăţilor) prin vot anonim.

Studenți senatori din partea Facultății de Construcții

CĂLUGĂR Raul-Bogdan

Anul 2, Inginerie Geodezică - MTC

E-mail:   raul.calugar@ostl.ro

Telefon: 0757428260

ȚĂRAN Claudiu-Sorin

Anul 3, Inginerie Civilă - HIDRO

E-mail:  claudiu.taran@ostl.ro

Telefon: 0735257071